Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 februari 2018

Kansen voor Valkenburg, D66 krijgt het voor elkaar.

Wij vertrouwen op de kracht en ontwikkeling van onze gemeente. Daarom zien we de toekomst voor Valkenburg met optimisme tegemoet. Wij willen dat de gemeente deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van zijn inwoners ondersteunt en ruimte geeft.

Valkenburg aan de Geul is een dynamische gemeente. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, waar het prettig wonen, werken en recreëren is en waar we oog hebben voor elkaar. Daar willen wij ons de komende jaren voor inzetten. Samen met u. Steun het optimisme, nu is het moment! Stem D66.

Goed wonen

De sleutel tot verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de gemeente daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de gemeente kan doen. De gemeente moet een goede leefomgeving in de breedste zin van het woord faciliteren en maximaal mogelijk maken met de middelen die ze daarvoor heeft.

Goed recreëren

Het verenigingsleven is het smeermiddel van onze gemeenschap en wij willen dan ook investeren in het behoud en de verbreding van het aanbod.

Goed onderwijs

Onderwijs biedt kansen en daarom wil D66 het allerbeste onderwijs op onze scholen. Investeren in scholing om werkzekerheid te vergroten, zodat ook de 50-plussers een sterke positie houden op de arbeidsmarkt. Voor onze jeugd -ons duurzaamste bezit- willen wij goede scholen en toekomstperspectieven bieden.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen hoopt D66 2 zetels te behalen en daarmee een stevige positie in te nemen in de raad van Valkenburg aan de Geul. Met deze raadsleden – aangevuld met 6 zeer ervaren commissieleden – kan D66 veel van zijn doelen bereiken en zijn bijdrage leveren aan een goed bestuur voor de inwoners van Valkenburg. D66 werkt aan een beter Valkenburg aan de Geul. De lokale overheid kan niet alle problemen en uitdagingen zelf oplossen. D66 vertrouwt op de eigen krachtvan mensen. Door eendrachtig samen te werken en serieus naar mensen te luisteren kunnen we zaken aanpakken.

Lees meer van onze plannen in ons volledige programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen: