Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Janssen

Adviseur gebouwtechnologie

60 jaar

Valkenburg-Houthem

Ik ben geboren en getogen in Valkenburg en ben een Valkenburger in hart en nieren. Om vanuit de fractie van D66 iets te mogen bijdragen aan het welzijn van Valkenburg is een mooie uitdaging. Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet behoren tot mijn interesse mede vanwege de directe relatie tot mijn functie als adviseur bij een ingenieursbureau voor gebouwtechnologie te Maastricht. De kleur groen in het logo van D66 -die staat voor duurzaamheid- dient ook in Valkenburg aandacht te krijgen. Vanuit deze visie wil ik graag een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

De komende periode wil ik mij specifiek inzetten voor de goede, passende en correcte invoering van de Omgevingswet. Deze wet is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling stimuleert. Sleutelbegrippen in de toepassing van de wet zijn eenvoud en efficiency, (integrale) samenwerking, gemeentelijk maatwerk en verbinding met externe partners. Om dit mogelijk te maken wil ik in de komende periode een nieuw perspectief stimuleren. Mijn doel is met deze wetgeving de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter te maken voor burgers, bestuurders, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit om in Valkenburg aan de Geul een goede balans te creƫren in het beschermen en benutten van onze leefomgeving.

Ik wil behouden wat er goed gaat, maar vooral kijken naar wat er beter kan in Valkenburg aan de Geul. Er ligt nog heel wat werk in het verschiet. Daar wil ik mijn kennis en ervaring voor blijven inzetten.

Slakweg 2-L, Berg en Terblijt

Meer van Hans Janssen