Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

De fractie is ‘the hart and soul’ van D66 Valkenburg aan de Geul. In de fractie geven wij D66 Valkenburg aan de Geul haar smoel. We discussiëren samen over de doelen die we de komende tijd willen bereiken en hoe we dat gaan doen. In de fractie bepalen we onze standpunten en onze inbreng in de verschillende raadscommissies. Alles wat er speelt in de gemeente nemen we door en daar proberen we een passend antwoord op te bedenken.

De fractie telt zo’n 10 enthousiaste inwoners met verschillende achtergronden. Zo hebben we enkele bestuurders, een muzikant, meerdere techneuten, een student en zelfs een huisvader. Velen zijn ook in hun vrije tijd actief, o.a. bij (sport)verenigingen of ideële organisaties. Met deze veelzijdige achtergrond denken wij met onze voeten in de Valkenburgse klei te staan.

Veel van wat er in de gemeente gebeurt komt van buiten. Samenwerking met onze buurtgemeenten is daarom belangrijk, ook voor D66. Daarom hebben wij als steunfractie goed contact met de D66 afdeling in Maastricht en op provinciaal niveau. Zij hebben het wiel vaak al uitgevonden.

De fractie vergadert iedere maand, steeds net voordat de raadcyclus met de commissie- en raadsvergadering begint. Iedereen is hierbij welkom! Om te luisteren, maar ook om je standpunt te laten horen, zeker als dat anders is dan die van ons. De data van deze bijeenkomsten staan in de agenda. Ze worden meestal afgesloten met een borrel.

De fractie is altijd op zoek naar nieuwe actieve leden. Wil jij ook meedoen in de Valkenburgse politiek? Neem dan contact op met onze voorzitter van de steunfractie: Hans Janssen.

Eugène Ruijgers

Eugène Ruijgers

Facilitair expert

Hans Janssen

Hans Janssen

Adviseur gebouwtechnologie

Alita Hidding

Alita Hidding

Commissaris en toezichthouder

Foppe Jacobi

Foppe Jacobi

Componist/arrangeur/musicus

Ronald Verheul

Ronald Verheul

ICT adviseur